Nowe pojemniki, ale nie tylko

Dla mieszkańców i dla przedsiębiorców.

Z początkiem 2018 roku zaczęły funkcjonować nowe zasady związane z gospodarką odpadami. Walka ze śmieciami spoczywa głównie na samorządach, a te obligują mieszkańców do bardziej skrupulatnego segregowania śmieci. Przybyło pojemników na odpadki. Obowiązuje teraz pięć, a nie, jak dotychczas trzy. Te dodatkowe nowe , to pojemniki na bioodpady i na odpady nieskategoryzowane. Nadal jednak pozostaje grupa odpadów uznawanych za niebezpieczne, zużywanych w gospodarstwach domowych, z którymi nie zawsze wiadomo, jak postąpić. Co zrobić ze starymi bateriami, żarówkami itp. podpowiada poniższa infografika, którą udostępniamy powyżej, dzięki życzliwości Julii z nanowosmieci.pl.

Nowe pojemniki, ale nie tylko

Tak segregujemy anno domini 2018

Przedsiębiorcy też otrzymali nowe obowiązki. Muszą pobierać i odprowadzać do budżetu opłaty za jednorazowe „reklamówki” na zakupy. Muszą wiedzieć, co to jest BDO (Baza danych o odpadach) i KPO (Karta przekazania odpadów) i składać odpowiednie informacje w odpowiednich terminach w określony sposób.

Wydaje się, że dzięki ujednoliceniu zasad postępowania z odpadami i powstaniu centralnej bazy danych na ich temat będziemy mieli bardziej wiarygodne informacje o poziomie faktycznego recyklingu w Polsce. Zapewne pod koniec roku dowiemy się, jak bardzo ekologiczni jesteśmy.

2018-03-22T14:58:54+00:00 Marzec 22nd, 2018|pojemniki na odpady|0 Comments

Leave A Comment