W tej produkcji bijemy rekordy

Według najnowszego raportu Eurostatu statystyczny Polak generuje rocznie 307 kg odpadów. Jak zachęcać do rezygnacji z używania plastiku, który przecież nie zawsze jest niezbędny?  Jak propagować segregację odpadów, a docelowo recykling odpadów plastikowych? Mocno głowią się nad tym środowiska ekologów, instytucje i fundacje, organizacje pozarządowe i samorządy. Kilka ciekawych przykładów z ostatniej chwili. Wielokrotne szkło [...]

2018-08-29T10:50:06+00:00 Sierpień 27th, 2018|ekologia, recykling|0 Comments

Nowe pojemniki, ale nie tylko

Dla mieszkańców i dla przedsiębiorców. Z początkiem 2018 roku zaczęły funkcjonować nowe zasady związane z gospodarką odpadami. Walka ze śmieciami spoczywa głównie na samorządach, a te obligują mieszkańców do bardziej skrupulatnego segregowania śmieci. Przybyło pojemników na odpadki. Obowiązuje teraz pięć, a nie, jak dotychczas trzy. Te dodatkowe nowe , to pojemniki na bioodpady i na [...]

2018-03-22T14:58:54+00:00 Marzec 22nd, 2018|pojemniki na odpady|0 Comments

Recykling artystyczny

Projekty fotograficzne Benjamina Von Wonga Projekt Mermaid Benjamin Von Wong to fotograf z Kanady, który zaangażował się w działania proekologiczne. Jego projekty nawiązują do walki z zaśmiecaniem świata. Propagują recykling, powtórne wykorzystanie rzeczy i utylizację odpadów plastikowych. Wykorzystując ogromne ilości zużytych plastikowych butelek czy starych laptopów stworzył serię pięknych i jednocześnie przejmujących fotografii. [...]

2018-03-14T15:55:41+00:00 Marzec 14th, 2018|recykling|0 Comments

Biogazownie – plusy i minusy

Biogazownia - instalacja służąca do celowej produkcji biogazu z biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych, organicznych odpadów (np. z przemysłu spożywczego), odpadów poubojowych lub biologicznego osadu ze ścieków. Biogazownie dzielą się na trzy główne grupy w zależności od rodzaju materii organicznej, jaka jest używana: biogazownia na składowisku odpadów biogazownia przy oczyszczalni ścieków biogazownia rolnicza Typowa instalacja składa [...]

2018-03-09T16:20:28+00:00 Marzec 9th, 2018|recykling|0 Comments

Wraz z 1 września zaczęła obowiązywać norma Euro 6

Kolejny stopień ograniczenia emisji tlenków azotu w samochodach zaczął obowiązywać wraz z początkiem września. Od tej pory wszystkie pojazdy rejestrowane na terenie UE muszą być zgodne z tą normą. Euro 6 to najbardziej restrykcyjna z regulacji dotyczących emisji spalin – według niej wydalanie tlenków azotu ma zostać ograniczone do 400 mg/kWh. Nowy przepis niesie ze [...]

2018-03-07T13:48:23+00:00 Wrzesień 14th, 2016|ekologia|0 Comments

W 2016 r. zniesiona zostanie opłata recyklingowa

Od początku 2006 r. wszystkie osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy rejestrujący w Polsce sprowadzony samochód musieli zapłacić opłatę recyklingową w wysokości 500 zł. Teraz, kiedy mija prawie 10 lat od wprowadzenia przepisu, ma ona zostać zniesiona. Stanie się tak m.in. dzięki orzeczeniu Komisji Europejskiej, która uznała, że kwota 500 zł nie odzwierciedla realnego kosztu złomowania pojazdu. [...]

2018-03-07T13:57:02+00:00 Grudzień 14th, 2015|recykling|0 Comments